Rekisteriseloste equiara.com/equiara.fi sivuston käyttäjille ja asiakkaille.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ
 • Equiara Oy
 • Y-tunnus 3226610-2
 • Sisaruspohjantie 74
 • 34240 KÄMMENNIEMI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

2. REKISTERÖIDYT

Rekisterissämme ovat asiakkaamme ja uutiskirjeen tilanneet.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella Henkilötietoja käsitellään yritysmarkkinoinnin (B2B) osalta oikeutetun edun perusteella, eli teemme yritysten kanssa kauppaa kuten ennenkin. (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan, 1 kohdan, alakohdan f mukaan, "GDPR").

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakassuhteen hoitaminen

Palveluistamme tiedottaminen

 • kiinnostuksensa ilmaisseille henkilöille
 • yritysasiakkaille, jotka selkeästi ovat potentiaalisia asiakkaitamme
4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot
 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Markkinointiviestiluvat
 • Asiakastiedot
 • Maksutiedot liittyen maksutapahtumien selvittämiseen, palautuksiin ja mahdollisiin luottotietojen tarkastuksiin.
 • Ostoshistoria, johon kuuluu tilatut tuotteet ja palautukset.
 • Toimitustiedot, jotka tarvitaan tuotteen toimitusta varten.
 • Annettu palaute ja lähetetyt viestit.

Osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin tai asiakastyytyväisyyskyselyihin, joissa kysytään yhteystietoja. Maksujen käsittelyssä käytämme Checkout Finland Oy:n ja Paypal inc:in palveluja, jolloin asiakas ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivuille. Tällöin sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojaselostetta. Equiara Oy ei tallenna pankki- tai luottokorttien tietoja järjestelmiinsä.

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

 • TARKASTUSOIKEUS Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 • OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 • VASTUSTAMISOIKEUS Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 • SUORAMARKKINOINTIKIELTO Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • POISTO-OIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 • VALITUSOIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään verkkokauppaostoksen yhteydessä Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, mikäli asiakas tilaa uutiskirjeen tai osallistuu kilpailuun Asiakkaalta itseltään tilattavan tuotteen tilauksen yhteydessä Asiakkaalta itseltään vuokralle pyydetttävän tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Equiara Oy:n ulkopuolelle.

Kaikki alihankkijamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Luovutamme tietoja alihankkijoillemme mm. tuotteiden kuljetuksen ja taloushallinnon tehtävien hoitamiseksi.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Posti – välitämme postin toimittamiseen tarvittavat tiedot
 • Matkahuolto - välitämme Matkahuollon paketin toimittamiseen tarvittavat tiedot
 • Tilitoimisto Jaakko Saukko Oy
8. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja kohdassa "poisto-oikeus” mainittujen rajoitteiden mukaisesti (kirjanpitolaki luku 2, 10 §). Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA TIETOTURVA

Asiakasrekisteriä käsittelevät Equiara Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Olemme sitoutuneet huolehtimaan tietojesi turvallisuudesta hyvällä tietojen hallinnalla ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Osa tiedoista siirtyy EU:n ulkopuolisille palvelimille, koska käytämme verkkokauppa-alustana Shopify Inc. tuotteita. Kaikki EU:n ulkopuolelle siirtyvä tieto on kuitenkin suojattu EU-U.S. Privacy Shield frameworkin ehtojen mukaisella tavalla ja GDPR -asetuksen mukaisesti. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4

11. EVÄSTEET JA ANALYTIIKKA

Sivustollamme käytetään evästeitä, kuten lähes kaikilla muillakin www-sivuilla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat selaimeesi ja mahdollistavat esimerkiksi tarjouslaskurin käytön. Käyttämämme evästeet ovat niin sanottuja istuntoevästeitä. Ne poistuvat automaattisesti, kun poistut verkkosivustolta.

Käytämme sivuston analytiikkaan Google Analyticsiä. Analytiikkatietoja lähetetään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, mutta tässä yhteydessä ei lähetetä mitään henkilötietoja, eikä sivustollamme antamiasi tietoja tai analytiikkatietoja yhdistetä toisiinsa. Google on sitoutunut noudattamaan EU-U.S. Privacy Shield frameworkin ehtoja ja toimii siten GDPR asetuksen mukaisesti. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Facebook Pikseli Facebook pikseliä käytetään markkinoinnin kohdentamisen apuna. Tietojen siirtoa Eu:n ulkopuolelle tapahtuu, mutta Facebook on sitoutunut noudattamaan EU-U.S. Privacy Shield frameworkin ehtoja ja toimii siten GDPR asetuksen mukaisesti. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Ostoskorisuositusten ja uudelleenmarkkinoinnin toiminnoissa käytetään automaattista päätöksentekoa, joka perustuu ostokäyttäytymiseen. Näissä toiminnoissa ei käytetä GDPR-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja. Muissa tarkoituksissa ei automaattista päätöksentekoa ja profilointia tehdä.

tee ajanvaraus tai pyydä tuotteita vuokralle!

Allaolevan painikkeen kautta saat meihin ajanvarauksen osalta yhteyden chatissä, voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@equiara.com. Palveluiden hinnaston löydät "Vuokrauspalveluiden ehdot" -sivustolta.

Vuokrausehdot ja hinnastot

Vuokrauksen UKK

palautteita kuolainkonsultoinnista, sovituksista ja vuokrauksesta
palautteita kuolainkonsultoinnista, sovituksista ja vuokrauksesta
Meillä kävi eläinlääkäri tarkistamassa hevosen suun ja sieltä ei ensimmäistä kertaa löytynyt yhtäkään puremaa!! Eli kuolain toimii! Me ollaan niin ymmyrkäisenä onnesta, samoin myös eläinlääkäri! En tiedä miten voidaan kiittää teitä avusta ja lukemattomista pohdinnoista! 😍
— Heidi ja Elli
palautteita kuolainkonsultoinnista, sovituksista ja vuokrauksesta
On paljon mukavampaa sovittaa kuolaimia yhdessä, kun ei itse osaa sanoa eri mallien eroista tai ominaisuuksista juurikaan mitään. Kyllä nyt huomaa heti konkreettisen eron, miksi ratsastaa kuolaimet yhdessä ammattilaisen kanssa - sairaan hyvä!
— kaksi tyytyväistä asiakasta, Kaisla & Netta
palautteita kuolainkonsultoinnista, sovituksista ja vuokrauksesta
KIITOS avusta, kuolain oli nappiosuma! Hevonen oli tyytyväinen edestä, ei pureskellut kuolainta, oli kevyt ja siirtymisiin tuli lisää terävyyttä. En olisi uskonut, että kuolainvalinta voi vaikuttaa näin paljon! 🔥
— Katri
palautteita kuolainkonsultoinnista, sovituksista ja vuokrauksesta
Nopea asiakaspalvelu ja hevoseni tykkää kovasti Fager bitsin kuolaimista. Se ei ole ikinä ollut näin hyvä ratsastaa kuin Marialla!
— Jenna
palautteita kuolainkonsultoinnista, sovituksista ja vuokrauksesta
Useiden kokeiluiden jälkeen löysimme vihdoin hevoselle todella hyvän vaihtelukuolaimen edellisen rinnalle, jonka kanssa se on viihtynyt todella hyvin, vaikka onkin herkkä. Kiitos paljon hyvästä palvelusta! 😍
— Titta